top of page
Wie was Rembrandt?
 • Rembrandt van Rijn was een Nederlandse kunstschilder geboren in Leiden. 
   

 • Rembrandt is geboren op 15 Juli 1606 als zoon van een molenaar. De molen van zijn vader stond aan het Galwater in Leiden (de molen bestaat helaas niet meer, het Galwater nog wel).
   

 • Na de Latijnse school te hebben afgemaakt stond Rembrandt ingeschreven bij de universiteit, maar hij besloot schilder te worden. Hij is drie jaar in de leer geweest bij Swaenenburg in Leiden, waarna hij in de leer ging bij de historieschilder Pieter Lastman.  
   

 • Rembrandt en zijn vrouw Saskia kregen samen vier kinderen, waarvan er maar een volwassen is geworden. Rembrandt en Saskia zijn getrouwd in de kerk in St. Annaparochie, die kerk staat er nog steeds.
   

 • Zijn bekendste werk is de Nachtwacht. Het origineel hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam, maar Proeflokaal Rembrandt heeft een kopie in haar bezit.
   

 • De Nachtwacht meet tegenwoordig kleiner dan na het directe maken ervan. Bij de verhuizing van de Nachtwacht naar het Paleis op de Dam in 1715 moest het doek worden ingekort.  De bovenkant en zijkanten missen hierdoor onder andere twee schutters. De originele Nachtwacht meet 3,63 m x 4,37 m
   

 • Rembrandt is 63 jaar geworden en ligt begraven in de Westerkerk in Amsterdam. Rembrandt schilderde meer dan 300 werken. 

Who was Rembrandt
 • Rembrandt van Rijn was born on the 15th July 1606 as son of a miller. The mill from his father was near the Galwater in Leiden (the mill unfortunately does not exist anymore, but the Galwater is still there).
   

 • After completing the Latin school Rembrandt was registered with the university but decided to be a painter. He studied art with Swaenenburg in Leiden, after which he joined the atelier of Pieter Lastman.
   

 • Rembrandt and his wife Saskia had four children together, but only one reached adulthood. Rembrandt and Saskia married in the church in St Annaparochie which still exists. 
   

 • Rembrandt his most famous painting is De Nachtwacht. (The Night watch) The original can be found in Amsterdam (het Rijksmuseum) but Proeflokaal Rembrandt is the proud owner of a copy.
   

 • De nachtwacht is currently smaller than when it was originally painted. In 1715 this piece moved to Paleis op de Dam (Amsterdam) where it was found too big for the room. The upper part and sides are missing a part that include two guilders. De Nachtwacht is 3,63 m x 4,37 m in size
   

 • Rembrandt lived to be 63 years and is burried in the Westerkerk in Amsterdam. Rembrandt painted more than 300 pieces.

bottom of page